Showing 41 Dispensaries
Washtenaw county

38320150724 3456 10hg1pl

CannaCure

/

510 miles

50 Ecorse Road, Suite B, Ypsilanti, MI, 48198. (734) 484-1990

39020150726 29317 1f1zcuk

Depot Town Dispensary

/

511 miles

35 East Cross Street, Ypsilanti, MI, 48198. (734) 340-2941

473620150724 28953 66hwh3

The Patient Station

/

511 miles

539 S. Huron, Ypsilanti, MI, 48197. (734) 544-9999

Icon no image

Gorilla Grow Fare LLC

/

511 miles

Ypsilanti, MI, 48198.

2522320190106 9157 ce2rr8

gas station delivery

/

511 miles

ypsilanti, MI, 48197. (313) 960-3464

Icon no image

TreeHaus

/

511 miles

PO BOX 651, Ypsilanti, MI, 48197. (734) 931-0840

39520160214 13719 nmracl

3rd Coast MI

/

511 miles

19 N Hamilton, Ypsilanti, MI, 48197. (734) 487-5402

Icon no image

The Shop

/

512 miles

513 W. Cross Street, Ypsilanti, MI, 48197. (734) 961-2770

38920150724 12089 1dkfx5e

Green Vibrance Collective Ypsilanti

/

512 miles

Ypsilanti, MI, 48197. (734) 635-2589

Icon no image

sticky ypsi

/

512 miles

1090 n. huron river drive, ypsilanti, mi, 48197. (734) 879-1204

39620150724 22328 18waler

Sticky Ypsi

/

512 miles

1090 N. Huron River Drive, Ypsilanti, MI, 48197. (734) 879-1204

679720160214 8260 17v1gtq

Advanced Farm and Garden

/

515 miles

Ann Arbor, MI, 48104. (734) 787-5067

1368020160510 19616 148k4te

Botanica - Ann Arbor

/

515 miles

3884 Trade Center Drive, MI, 48108. (734) 477-4325

1208020160321 8048 1u6k10x

Botanica Holistic

/

515 miles

3884 Trade Center Dr., Ann Arbor, MI, 48108. (734) 477-4325

678920160214 6776 1k5ci9g

Buzz Budd

/

515 miles

Ann Arbor, MI, 48108. (734) 255-5570

39320151020 6950 g97zlb

Ann Arbor Health Collective

/

516 miles

3060 Packard Suite F, Ann Arbor, MI, 48108. (734) 929-5645

Icon no image

Annsterdam Collective

/

516 miles

ellsworth, Ann Arbor, MI, 48108. (734) 252-6334

1400120160616 31923 1r13gy6

Erbal Organics

/

517 miles

Ann Arbor, MI, 48104. (734) 223-6889

1710320190105 22949 jaicpi

herbex

/

517 miles

ann arbor, MI, 48104. (734) 585-7066

1376020160510 12559 49nm6c

High5Delivery

/

517 miles

Washtenaw County, MI, 48103. (734) 215-7340

loading